Choose language:
en de it es pt fr
nl cn ru th hi ja

อ้างอิสระเกมส์

Sbrigati! i giochi 17 sono temporanei gratuiti

100%ว่างเกมส์  |  ดาวน์โหลดและไว้สำหรับอิสระ  |  100%ได้ส่วนลดของเกม  |  อิสระที่เป็นอิสระเบียร์  |  100%ว่างเกมส์  |  ดาวน์โหลดและไว้สำหรับอิสระ  |  100%ได้ส่วนลดของเกม  |  อิสระที่เป็นอิสระเบียร์  |  100%ว่างเกมส์  |  ดาวน์โหลดและไว้สำหรับอิสระ  |  100%ได้ส่วนลดของเกม  |  อิสระที่เป็นอิสระเบียร์  |  100%ว่างเกมส์  |  ดาวน์โหลดและไว้สำหรับอิสระ  |  100%ได้ส่วนลดของเกม  |  อิสระที่เป็นอิสระเบียร์  | 
Need for Speed™ Heat - Keys to the Map Thumbnail

Need for Speed™ Heat - Keys to the Map 100%นอิสระ

นี่คือข้อตกลงจบแล้ว.. ขอโทษ :/
» เห็น Need for Speed™ Heat - Keys to the Map บ Steam
Shift into high gear with the keys to the Need for Speed Heat Map. Every collectible, location and activity in every district will be revealed instantly, so no need to slow down to explore. From safe houses to street art, find exactly what you want, faster!

กัปล่เกม

 ไม่เคยคิดถึงข้อตกลอีกครั้ง! บอกรับข่าวจาก ClaimFreeGames.com

Push Notifications

ช่วงเวลาแวบเดียวผลักการแจ้งให้ทราบต่างๆ

คลิกที่กรีนเบลล์ภาพไอคอนในมุมล่างด้านซ้ายและบอกรับการกด(ปิดการใช้งานของคุณเครื่องมือบล็อคโฆษณาหากไม่สามารถมองเห็นได้)

Reddit

ตามบ Reddit

เยี่ยม&ตามเรา Subreddit /r/ClaimFreeGames หรือตาม /u/ClaimFreeGamesBot

RSS Feed

บอกรับผ่านหัวข้อข่าว(rss)comment

บอกรับของเรา RSS Feed จะปรับปรุงโดยตรงของหัวข้อข่าว(rss)comment อ่าน(เดี๋ยวพวกผู้ชมน่ะได้ยินพวกเธอยังคงเป็นสิ่ง? Rly?)

Pushbullet

บอกรับผ่านทาง Pushbullet

บอกรับบ Pushbullet @claimfreegames ต้องได้รับการแจ้งให้ทราบไม่ว่าที่ไหนที่คุณต้องการให้พวกเขามากที่สุด

Email Notifications

บอกรับผ่านทางอีเมล

ใช้ Feedrabbit หรือ BlogTrottr ต้องได้รับอีเมลทันทีที่หัวข้อข่าว(rss)comment แหล่งป้อนมีเกมใหม่ freebies!

Discord

ได้ปรับปรุงให้ Discord

แค่ใช้ @Redditor หรือ @Mee6 ต้องบอกรับของเรา Reddit. หรือใช้ @MonitoRSS ต้องใช้หัวข้อข่าว(rss)comment เป็นแหล่ง(เร็วกว่า)

หัวข้อข่าว(rss)comment&Language กำลังกรอง NEW!

หัวข้อข่าว(rss)comment และเพราะฉะนั้นก็อีเมล์&Discord การแจ้งให้ทราบต่างๆสามารถเป็นที่เข้าเงื่อนไขการกรองให้แสดงเฉพาะเกมตลาดคุณสนใจหรือต้องไม่รวมเฉพาะตลาด. ตัวอย่างเช่นเดียวที่แสดงไอเกมส์:feed.rss?market=steam หรือแสดงทั้งหมดยกเว้นคันบ io เกมส์:feed.rss?-market=itch. ดังนั้นคุณต้องเหมือนกั market หรือ -market บการยอมรับพารามิเตอร์พวกนี้ค่า:steam, epic, humble, itch

PS: แค่ตะขอตัวเองต้องของเรา JSON endpoint และแสดงปัจจุบันข้อตกลงไปทุกที่ที่คุณต้องการให้พวกเขา(ยุติธรรมใช้ขอบคุณ).